STRONA ARCHIWALNA (2007-2016)
Facebook

Rozkład dnia u Puchatka


7.00 - 8.30

Schodzenie się dzieci. Zabawy według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i w małych zespołach.

8.30 - 9.30

Prace porzadkowe, ćwiczenia poranne i ruchowe ze śpiewem, śniadanie.

9.30 - 11.45

Zajęcia dydaktyczne, zabawy ruchowe, swobodne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe.

11.45 - 12.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Obiad - ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego odżywiania.

12.30 - 14.30

Odpoczynek poobiedni, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, zabawy na placu przedszkolnym, zajęcia dodatkowe.

14.30 - 15.00

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Podwieczorek.

15:00 - 17:00

Zabawy integracyjne, ruchowe, zabawy według zainteresowań dzieci, praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze stymulująco - kompensacyjnym, zabawy na świeżym powietrzu.


;
REALIZACJA ORAZ OPIEKA INFORMATYCZNA (2007-2016):
Paweł Winnicki - winnickip@gmail.com